top of page

Policy

PRIVACY POLICY (IN SWEDISH)

- detta är ej hantering av GDPR för bild, film och röstupptagning

Aliisa in Hunnebostrand
Aliisa in Hunnebostrand

Då kan vi samla vi in information om dig 

För att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi samla in viss personlig information. Du kan också behöva lämna information, direkt, eller indirekt, om dig själv på olika sätt. Exempelvis när: 

• Personlig information när du bokar ett uppdrag. Vi samlar då in namn, adress, telefonnummer, befattning, geografisk plats, företag, fakturauppgifter, mailadress med mera. 

• När du vill ta del av vårt nyhetsbrev. Vi samlar då in namn, telefonnummer, mailadress, befattning och företag. 

• När du kontaktar oss samlar vi in korrespondensen med namn, telefonnummer, adress, mailadress, befattning, företag, vad du är intresserad av och vad vi kommit överens om. 

• När du besöker hemsidan samlas information om dig in. 

• Historisk information, vad vi talat om och vad du är intresserad av. Även här spar vi namn, telefonnummer, adress, mailadress, befattning, företag, vad du är intresserad av och om vi kommit överens om något. 

Vi är ett film- och fotoföretag som levererar tjänster i form av antingen helhetslösningar gällande film och foto, eller enskilda bitar. Företaget är Emma Franzén Production, hemsidan heter emmafranzen.com och ägs av Emma Franzén.När du bokar ett uppdrag, använder våra tjänster eller tar kontakt med oss på något sätt godkänner du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter enligt detta dokument. Du godkänner också att Emma Franzén Production använder fysiska och elektroniska kommunikationskanaler för att kontakta dig. 

Så här använder vi dina uppgifter 

• För att förse dig med information som är nödvändig inför ett uppdrag. 

• För att förse dig med information för relevanta tjänster som du vill ha. 

• För att förse dig med information för relevanta tjänster som vi tror du vill ha. 

• För att eventuellt kontakta dig i olika frågor. 

• För att historiskt kunna se vad du och vi har gjort och sagt tidigare. 

• För att spåra aktivitet online, i enlighet med hur WIX arbetar. 

• För att använda Google analytics och ta fram data. 

Marknadsföring 

Vi jobbar kontinuerligt med marknadsföring i olika kanaler och du kan få höra av oss tex: 

• När du bokat ett uppdrag. 

• När du varit i kontakt med oss på något sätt. 

• När du vill ha vårt nyhetsbrev. 

• När du får ett mail från oss. 

• När du får ett samtal från oss. 

• När du ser oss i sociala medier. 

• När du får ett brev från oss. 

I ovanstående marknadsföring kommer du att få information från oss som rör det vi håller på med och som vi tror och hoppas på att du vill veta mer om och kanske anlita oss. Du kan alltid avanmäla dig från denna marknadsföring och även begära att dina uppgifter raderas. 

Vad gör vi med din information? 

Vi behandlar dina personuppgifter utifrån följande syften och lagliga grunder: 

Dina personuppgifter behandlas i samband med bokning, all form av kontakt inklusive användning av hemsida och utförande av uppdrag. Detta baseras på godkännande av denna text. 

Dina personuppgifter kan användas för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du vill ha från oss eller som vi hoppas och tror att du vill ha. 

För att hemsidans innehåll ska presenteras korrekt för dig och din enhet kan viss indirekt information automatiskt samlas in, exempelvis IP-adress. 

Då vi kan anse att det finns ett ”berättigat intresse” från din sida att få information från oss, kan du komma att se och erhålla relevant information, marknadsföring och liknande tjänster, under förutsättning att du inte avböjt detta. 

_DSC5386 copy2.jpg

Spara dina uppgifter 

Vi sparar dina personuppgifter så som telefonnummer och mail så länge du är kund hos oss eller så länge som vi har förstått att du är intresserad av våra tjänster samt online i form av cookies, ip adresser och analys. Du kan alltid begära att mail och telefonnummer ska tas bort. Vi har kvar informationen enligt denna skrift under en tidsperiod om fem (5) år efter den senaste kontakten. Om vi enligt lag eller någon myndighets föreskrift är skyldig att spara uppgifter under längre tid än vad som anges ovan, sparas uppgifterna i enligt de lagar eller föreskrifter som finns 

Vilka kan vi dela dina uppgifter till? 

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part för behandling genom ett s.k. personuppgiftsbiträde. Exempel på dem som kan komma att ta del av våra uppgifter kan vara personuppgiftsbiträde för hemsideleverantör, affärssystem, leverantörer för datalagring, leverantörer för uppdrag mm. I dessa fall finns ett avtal upprättat som reglerar personuppgiftsbiträdets hantering av personuppgifter. Dessa personuppgiftsbiträden har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot oss.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen 

Då vi anser att det finns ett berättigat intresse vid marknadsföring, utskick av erbjudanden, nyheter om uppdateringar av våra tjänster och inbjudan till event m.m kommer vi att spara dina personuppgifter enligt ovan. Vill du inte ha information eller våra utskick längre, meddelar du oss och utskicken upphör. Dock kan uppgifterna komma att sparas i vårt register upp till fem (5) år efter avprenumeration i kvalitetssäkringssyfte. 

I de fall andra lagar kräver att vi lagrar informationen en viss tid såsom bokföringslagen m.fl. 

Vi använder ”samtycke” i de fall ni självmant har valt att godkänna att vi får lagra era personuppgifter för att ta del av våra tjänster/erbjudanden eller om vi har en pågående diskussion. Ett samtycke kan återtas av er närsomhelst och dina personuppgifter tas bort. Såvida inte annan förpliktelse som finns i detta gäller. Dock kan uppgifterna komma att sparas i vårt register upp till fem (5) år i kvalitetssäkringssyfte. Om vi anser att det finns ett berättigat intresse av kontakt från våran sida, kan vi komma att kontakta dig utan samtycke, exempelvis via mail. Du kan när som helst avregistrera dig och kräva att ta bort dina namn, befattning, telefonnummer och mail. 

Beroende på tjänstens karaktär och omfattning kan tidsrymden för lagring av uppgifterna variera efter upphörande av avtalet. 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering 

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vill du ha en kopia på en del eller samtliga av dina uppgifter kan kontakta oss via nedan angivna email. 

Du har rätt att begära att dina personuppgifter enligt informationen i detta dokument ska rättas, eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas eller helt avslutas. 

Du kan också begära att dina uppgifter raderas helt under förutsättning att uppgifterna inte längre behövs för det syfte den blev insamlad för. Lagliga skyldigheter kan göra vi inte kan radera all information. Det kan tex handla om skyldigheter inom bank- och penningtvättslagstiftning, bokförings- och skattelagstiftning, och konsumentlagstiftning. 

Det är viktigt att du är medveten om att en begäran om borttagning eller begränsning av personuppgifter, kan medföra att dina möjligheter att använda våra tjänster då kan begränsas eller helt bortfalla 

Våra nyhetsbrev och kontakter 

När du väljer att ange din e-postadress och andra uppgifter för att få våra nyhetsbrev, ger du samtidigt ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter för att skicka nyhetsbrev och kontakta dig på annat sätt. 

Du kan också få nyhetsbrev eller bli kontaktad genom att vi erhållit dina uppgifter på annat sätt än ovan, som vi då anser är berättigat. 

Du kan när som helst avregistrera dig från våra nyhetsbrev eller återkalla eventuellt samtycke. 

 

Personuppgiftsansvarig och kontakt 

Emma Franzén Production

hello@emmafranzen.com 

emmafranzen.com 
Videographer, photographer and production company

Klagomål till Datainspektionen 

Vid klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan Integritetsskyddsmyndigheten kontaktas, https:// www.imy.se/

bottom of page